Camlı kemerkapı KOD:302
Kullanılacak alana göre projelendirilir.